شرکت دشت جوین متخصص در زمینه حمل و نقل محمولات سبک و سنگین می باشد و با توجه به سابقه درخشان شرکت، آماده همکاری با تمامی سازمان ها ارگانها می باشد.