شرکت حمل و نقل داخلی کالا دشت جوین آماده همکاری با تمامی معادن در منطقه می باشد. این شرکت در زمینه حمل و نقل محمولات معدنی تجربه و دانش کافی را دارا می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.