شرکت حمل و نقل داخلی کالا دشت جوین  آماده همکاری با تمامی کارخانجات، شهرک صنعتی ها و تولیدی ها می باشد. این شرکت در زمینه حمل و نقل محمولات صنعتی، اداری، الکترونیکی و.. تجربه و دانش کافی را دارا می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.