شرکت حمل و نقل داخلی کالادشت جوین آماده همکاری با تمامی کشاورزان، گلخانه ها و.. می باشد. این شرکت در زمینه حمل و نقل محمولات کشاورزی مثل : جو، گندم، میوه ها، سویا و.. تجربه و دانش کافی را دارا می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.